0

Avtor: Bojan Šibila

RAZSTAVA PROMET

Brzice na savi _galerija

BRZICE NA SAVI

Savske brzice med Zagorjem ob Savi in Hrastnikom

 Pravzaprav govorimo o  Prusniku, brzicah pri Zagorju ob Savi v bližini bencinskega servisa MOL in nekdanje graščine Potiorek ter  Belem slapu, brzicah, pri železniškem tunelu med Trbovljami in Hrastnikom.

Po dolgotrajni suši, je v začetku meseca april 2022 gladina reke Save močno upadla in s tem na nekaterih mestih razkrila dno struge, mogočno reko pa spremenila zgolj v nekoliko večji potok. Pogled na razgaljene skale in balvane, ki jih običajno prekriva voda je kar klical po raziskovanju in fotografiranju.

S Cirilom sva se prvo odpravila do Prusnika.  Brzice, ki so v časih brodarjenja po reki Savi vzbujale strahospoštovanje vseh ki so pluli po Savi. Pisni viri poročajo, da so morali brodarji na tem mestu prepustiti krmilo posebno izurjenim pilotom, ki so plovila  varno krmarili preko razpenjenih valov. Za to uslugo so piloti prejeli plačilo, ki ga je določal posebni cenik  s pečatom Avstroogerskega monarha. Kako nevarne so te brzice pričajo pisni viri, da so tu potonile ladje s tovorom in posadkami. Tudi dogodek iz leta 2000, govori o tem, da so tu ugasnila tri mlada življenja drznih pustolovcev, ki so se na čolnu spoprijeli z neukročeno močjo teh brzic.

Nizka gladina reke nama je omogočila, da sva po suhem prišla vse do otoka, na sredini Prusnika , ki brzice deli na dva dela. To redko priložnost sva temeljito izkoristila in nastale so fotografije ki prikazujejo reko in njeno razgaljeno strugo v nekoliko drugačni luči.

 Brzice pri Belem slapu, so nekaj posebnega.

So nizvodno, zadnje na reki pa zato nič manj nevarne. Posebno težaven je bil prehod plovil proti toku.  Da bi prevoznikom olajšali tako plovbo , je bil ob brzicah zgrajen kanal po katerem so proti toku plule ladje, ki jih je vlekla vprežna živina. Ostanki tega kanala, ki je deloma obložen s kamnitimi bloki, deloma pa vklesan v skalo so vidni še danes. Tudi obrežje in bližnja okolica je polna ostankov gradbenih posegov v reko Savo in njeno obrežje.  Pred vhodom so še vidni oporni zidovi  ob katerih so pristajala plovila. Obrežje je tlakovano v bližini pa so v skalo vklesane vlečne poti. Vse skupaj predstavlja zanimiv tehnični spomenik. Upam, da bodo fotografije dovolj zgovorne, kakšen tehnični podvig je graditeljem uspel v 18. stoletju.

 Fotografije v galeriji so nastale v daljšem časovnem obdobju. Da bi dobila pogled iz zraka se je bilo potrebno povzpeti na vzpetine ob reki, ki ponujajo pogled na reko iz ptičje perspektive. Upava, da sva s fotografijami uspela vsaj nekoliko predstaviti reko Savo v našem kanjonu in obuditi predstavo na dogajanja na reki in ob njej v času, ko je ta predstavljala pomembno prometno žilo med vzhodom in zahodom in pomenila okno svet, podalpskemu prebivalstvu, preden je bila po dolini zgrajena železna cesta in so zamrli klici brodarjev.

Fotografije in tekst Bojan Šibila in Ciril Bec

Fotografije si oglejte TUKAJ 

ORMOŠKE LAGUNE

DAN KULTURE 2022

RAZSTAVA GOZD 2021

REDNA LETNA RAZSTAVA 2021

KRANJSKA GORA Z OKOLICO

POLETJE 2021

PREKMURJE

NVO GRE V ŠOLO IN VESELO POPOLDAN 2021

FOTO KRANJ

FOTOGRAFIJE

DRAVSKO POLJE

Franci Lamovšek

Bogomir Podlogar

Branko Sebasu

JEZERSKO 2021

FOTO REPORTAŽA IZ JEZERSKEGA JUNIJ 2021

BOGOMIR PODLOGAR

BRANKO SEBASU

FRANCI LAMOVŠEK


POMLAD 2021

POROČILO O DELU FOTOSEKCIJE ZA LETO 2020

POROČILO O DELU FOTO SEKCIJE

KD SVOBODA DOL ZA LETO 2020

V Letu 2020 je v Fotosekciji KD Svoboda Dol pri Hrastniku aktivno sodelovalo 14 članov.  Delo je bilo zaradi pandemije Corona virusa precej okrnjeno.  Letni program smo skušali realizirati tako da smo se  prilagajali pravilom, ki so bila določena v času pandemije. Predvsem smo morali prilagoditi našo razstavljalsko dejavnost, ki smo jo v glavnem izvajali na spletu. Kljub temu, da program ni bil v celoti realiziran, pa smo z opravljenim delom, glede na razmere zadovoljni.     

V letu 2020 je bil osnovni cilj članov, da ljubiteljsko fotografijo približamo širši javnosti. Ker v letu 2020 ni bilo mogoče prirediti klasičnih razstav V ta namen smo pripravili in organizirali fotografske razstave na naši spletni strani.

Fotografske razstave :

 • Skupinska fotografska razstava CORONA 2020
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz okolice gradu Štatemberg
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Menine planine
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Dolenjske
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Lovrenških Jezer
 • Individualna razstava, Srečko se predstavi
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Virtualna razstava JESEN, avtorji Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek
 • Redna letna razstava članov Fotosekcije, ki je bila tokrat sestavljena iz dveh delov in sicer fotografij, ki so bile razstavljene na pročelju delavskega doma, drug del pa je bil predstavljen na spletni strani si

Pripravili smo tudi virtualno otvoritev te razstave , ki je potekala s pomočjo spletnega orodja Zoom.   

 

 • Objave v reviji Digitalna kamera:

V letu 2020 se je v okviru programa nadaljevalo naše sodelovanje na razpisih  slovenske strokovne fotografske revije, Digitalna kamera. V tem letu je na razpisu za objavo v reviji uspelo samo enemu članu, ki je sodeloval z dvema fotografijama.i

–     Revija Digitalna kamera št. 98,rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek      1  fotografija                         –      Revija Digitalna kamera št. 100, rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek   1  fotografija         

 • Sodelovanje na razpisih in uspehi naših članov

       –     ZDUS, Fotografski natečaj 2020   NAŠ DOM,  Franci Lamovšek nagrajena fotografija

        –     F3ŽO, fotografski natečaj za tretje življenjsko obdobje, na katerem sodelujejo

              fotografi iz celotne Slovenije. Član Fotosekcije Franci Lamovšek je na razpisu sodeloval   

              s sedmimi fotografijami

      Rezultati:  Kategorija VODA: posamezna fotografija  3. mesto, Na robu

                                                                              Fotograf       1. mesto            

                          Skupno Foto natečaj F3ŽO                            3. mesto   

 • Razpis  Fotografski natečaj Kozjansko 2019, katerega rezultati so bili objavljeni v letu                2020, sodelujejo fotografi iz celotne Slovenije:

           Kategorija narava/odrasli avtorji,             1. mesto,  Franci Lamovšek, Mostninar 

                  Kategorija, Kozjansko jabolko                   1. mesto, Franci Lamovšek, Nepopustljiva

Fotografske delavnice:  

Zaradi znanih razmer v letu 2020 organizirali in izvedli eno fotografsko delavnico. V počastitev kulturnega praznika smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali fotografski razstavi v Cankarjevem domu in se urili v fotografiranju arhitekture.

Nabava materialnih sredstev za potrebe Fotosekcije

V letu 2020 smo načrtovali selitev v nove prostore v kulturnem domu na Dolu, vendar so bila dela ustavljena, zaradi prepoved druženja pa nadaljnja ureditev ni bila možna. Upamo, da bomo v letu 2021 lahko začeli uporabljati te prostore. Tudi sredstva, ki smo jih rezervirali bomo tako porabili v letu 2021.

Sodelovanja z ostalimi društvi in organizacijami v občini Hrastnik:

V letu 2020 smo skupaj z osnovno šolo Dol pri Hrastniku nameravali sodelovati pri projektu predstavitve društev v KS Dol pri Hrastniku, vendar pa je bila predstavitev zaradi pandemije odpovedana.

V letu 2020 smo člani Fotosekcije, TIC-u Hrastnik dali na razpolago fotografije Hrastnika, ki so jih posneli člani. Fotografije so se predvajale na predstavitvenem panoju TIC Hrastnik.

Druge aktivnosti Fotosekcije:

 

Kljub temu, da druženje in srečanja članov niso bila možna smo v drugi polovici leta organizirali in izpeljali 4 virtualna srečanja.  Na teh srečanjih smo izmenjavali mnenja posnetih fotografijah, ki so jih posneli posamezni člani sekcije in se seznanjali z najnovejšimi dosežki v fotografiji.

Člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku bomo še naprej delovali pod okriljem  KD Svoboda Dol pri Hrastniku, po programu društva in lastnega programa, z namenom, širjenja in ohranjanja kulture v okolju kjer deluje društvo. Naš cilj je približati fotografijo čim širšemu krogu ljudi.

Dol pri Hrastniku, januar 2021                                                        vodja Fotosekcije

                                                                                                               KD Svoboda Dol                                                                                                                       

                                                                                                                    Bojan Šibila

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA – ZIMA 2020/21

Fotografije snežnih motivov iz koronske zime 2020/21


 

Bogomir Podlogar


Branko Sebasu


Ciril Bec 


Dušan Rotar


Emi Zima


Franci Lamovšek


Ljubo Zalezina


Srečko Majcen 


Bojan Šibila


POROČILO 2020


POROČILO O DELU FOTO SEKCIJE
KD SVOBODA DOL ZA LETO 2020V Letu 2020 je v Fotosekciji KD Svoboda Dol pri Hrastniku aktivno sodelovalo 14 članov. Delo je bilo zaradi pandemije Corona virusa precej okrnjeno. Letni program smo skušali realizirati tako da smo se prilagajali pravilom, ki so bila določena v času pandemije. Predvsem smo morali prilagoditi našo razstavljalsko dejavnost, ki smo jo v glavnem izvajali na spletu. Kljub temu, da program ni bil v celoti realiziran, pa smo z opravljenim delom, glede na razmere zadovoljni.   

V letu 2020 je bil osnovni cilj članov, da ljubiteljsko fotografijo približamo širši javnosti. Ker v letu 2020 ni bilo mogoče prirediti klasičnih razstav V ta namen smo pripravili in organizirali fotografske razstave na naši spletni strani.

Fotografske razstave :
-	Skupinska fotografska razstava CORONA 2020
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz okolice gradu Štatemberg
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Menine planine 
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Dolenjske
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Lovrenških Jezer
-	Individualna razstava, Srečko se predstavi 
-	Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Virtualna razstava JESEN, avtorji Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek
-	Redna letna razstava članov Fotosekcije, ki je bila tokrat sestavljena iz dveh delov in sicer fotografij, ki so bile razstavljene na pročelju delavskega doma, drug del pa je bil predstavljen na spletni strani fotosekcija.si 
Pripravili smo tudi virtualno otvoritev te razstave , ki je potekala s pomočjo spletnega orodja Zoom.  

-	Objave v reviji Digitalna kamera:

V letu 2020 se je v okviru programa nadaljevalo naše sodelovanje na razpisih slovenske strokovne fotografske revije, Digitalna kamera. V tem letu je na razpisu za objavo v reviji uspelo samo enemu članu, ki je sodeloval z dvema fotografijama.i 
    
-   Revija Digitalna kamera št. 98,rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek   1 fotografija             -	Revija Digitalna kamera št. 100, rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek  1 fotografija     

-	Sodelovanje na razpisih in uspehi naših članov   
    -   ZDUS, Fotografski natečaj 2020  NAŠ DOM, Franci Lamovšek nagrajena fotografija 
    -   F3ŽO, fotografski natečaj za tretje življenjsko obdobje, na katerem sodelujejo 
       fotografi iz celotne Slovenije. Član Fotosekcije Franci Lamovšek je na razpisu sodeloval  
       s sedmimi fotografijami
   Rezultati: Kategorija VODA: posamezna fotografija 3. mesto, Na robu 
                                       Fotograf    1. mesto       
             Skupno Foto natečaj F3ŽO              3. mesto  
                              
-	 Razpis Fotografski natečaj Kozjansko 2019, katerega rezultati so bili objavljeni v letu        2020, sodelujejo fotografi iz celotne Slovenije:
      Kategorija narava/odrasli avtorji,       1. mesto, Franci Lamovšek, Mostninar 
         Kategorija, Kozjansko jabolko          1. mesto, Franci Lamovšek, Nepopustljiva 


Fotografske delavnice: 
Zaradi znanih razmer v letu 2020 organizirali in izvedli eno fotografsko delavnico. V počastitev kulturnega praznika smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali fotografski razstavi v Cankarjevem domu in se urili v fotografiranju arhitekture.
   
Nabava materialnih sredstev za potrebe Fotosekcije
V letu 2020 smo načrtovali selitev v nove prostore v kulturnem domu na Dolu, vendar so bila dela ustavljena, zaradi prepoved druženja pa nadaljnja ureditev ni bila možna. Upamo, da bomo v letu 2021 lahko začeli uporabljati te prostore. Tudi sredstva, ki smo jih rezervirali bomo tako porabili v letu 2021. 

Sodelovanja z ostalimi društvi in organizacijami v občini Hrastnik:
V letu 2020 smo skupaj z osnovno šolo Dol pri Hrastniku nameravali sodelovati pri projektu predstavitve društev v KS Dol pri Hrastniku, vendar pa je bila predstavitev zaradi pandemije odpovedana.
V letu 2020 smo člani Fotosekcije, TIC-u Hrastnik dali na razpolago fotografije Hrastnika, ki so jih posneli člani. Fotografije so se predvajale na predstavitvenem panoju TIC Hrastnik. 

Druge aktivnosti Fotosekcije:

Kljub temu, da druženje in srečanja članov niso bila možna smo v drugi polovici leta organizirali in izpeljali 4 virtualna srečanja. Na teh srečanjih smo izmenjavali mnenja posnetih fotografijah, ki so jih posneli posamezni člani sekcije in se seznanjali z najnovejšimi dosežki v fotografiji. 
Člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku bomo še naprej delovali pod okriljem KD Svoboda Dol pri Hrastniku, po programu društva in lastnega programa, z namenom, širjenja in ohranjanja kulture v okolju kjer deluje društvo. Naš cilj je približati fotografijo čim širšemu krogu ljudi. 

Dol pri Hrastniku, januar 2021