0

Avtor: Bojan Šibila

POLETJE 2021

PREKMURJE

NVO GRE V ŠOLO IN VESELO POPOLDAN 2021

FOTO KRANJ

FOTOGRAFIJE

DRAVSKO POLJE

Franci Lamovšek

Bogomir Podlogar

Branko Sebasu

JEZERSKO 2021

FOTO REPORTAŽA IZ JEZERSKEGA JUNIJ 2021

BOGOMIR PODLOGAR

BRANKO SEBASU

FRANCI LAMOVŠEK


POMLAD 2021

POROČILO O DELU FOTOSEKCIJE ZA LETO 2020

POROČILO O DELU FOTO SEKCIJE

KD SVOBODA DOL ZA LETO 2020

V Letu 2020 je v Fotosekciji KD Svoboda Dol pri Hrastniku aktivno sodelovalo 14 članov.  Delo je bilo zaradi pandemije Corona virusa precej okrnjeno.  Letni program smo skušali realizirati tako da smo se  prilagajali pravilom, ki so bila določena v času pandemije. Predvsem smo morali prilagoditi našo razstavljalsko dejavnost, ki smo jo v glavnem izvajali na spletu. Kljub temu, da program ni bil v celoti realiziran, pa smo z opravljenim delom, glede na razmere zadovoljni.     

V letu 2020 je bil osnovni cilj članov, da ljubiteljsko fotografijo približamo širši javnosti. Ker v letu 2020 ni bilo mogoče prirediti klasičnih razstav V ta namen smo pripravili in organizirali fotografske razstave na naši spletni strani.

Fotografske razstave :

 • Skupinska fotografska razstava CORONA 2020
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz okolice gradu Štatemberg
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Menine planine
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Dolenjske
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Lovrenških Jezer
 • Individualna razstava, Srečko se predstavi
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Virtualna razstava JESEN, avtorji Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek
 • Redna letna razstava članov Fotosekcije, ki je bila tokrat sestavljena iz dveh delov in sicer fotografij, ki so bile razstavljene na pročelju delavskega doma, drug del pa je bil predstavljen na spletni strani si

Pripravili smo tudi virtualno otvoritev te razstave , ki je potekala s pomočjo spletnega orodja Zoom.   

 

 • Objave v reviji Digitalna kamera:

V letu 2020 se je v okviru programa nadaljevalo naše sodelovanje na razpisih  slovenske strokovne fotografske revije, Digitalna kamera. V tem letu je na razpisu za objavo v reviji uspelo samo enemu članu, ki je sodeloval z dvema fotografijama.i

–     Revija Digitalna kamera št. 98,rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek      1  fotografija                         –      Revija Digitalna kamera št. 100, rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek   1  fotografija         

 • Sodelovanje na razpisih in uspehi naših članov

       –     ZDUS, Fotografski natečaj 2020   NAŠ DOM,  Franci Lamovšek nagrajena fotografija

        –     F3ŽO, fotografski natečaj za tretje življenjsko obdobje, na katerem sodelujejo

              fotografi iz celotne Slovenije. Član Fotosekcije Franci Lamovšek je na razpisu sodeloval   

              s sedmimi fotografijami

      Rezultati:  Kategorija VODA: posamezna fotografija  3. mesto, Na robu

                                                                              Fotograf       1. mesto            

                          Skupno Foto natečaj F3ŽO                            3. mesto   

 • Razpis  Fotografski natečaj Kozjansko 2019, katerega rezultati so bili objavljeni v letu                2020, sodelujejo fotografi iz celotne Slovenije:

           Kategorija narava/odrasli avtorji,             1. mesto,  Franci Lamovšek, Mostninar 

                  Kategorija, Kozjansko jabolko                   1. mesto, Franci Lamovšek, Nepopustljiva

Fotografske delavnice:  

Zaradi znanih razmer v letu 2020 organizirali in izvedli eno fotografsko delavnico. V počastitev kulturnega praznika smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali fotografski razstavi v Cankarjevem domu in se urili v fotografiranju arhitekture.

Nabava materialnih sredstev za potrebe Fotosekcije

V letu 2020 smo načrtovali selitev v nove prostore v kulturnem domu na Dolu, vendar so bila dela ustavljena, zaradi prepoved druženja pa nadaljnja ureditev ni bila možna. Upamo, da bomo v letu 2021 lahko začeli uporabljati te prostore. Tudi sredstva, ki smo jih rezervirali bomo tako porabili v letu 2021.

Sodelovanja z ostalimi društvi in organizacijami v občini Hrastnik:

V letu 2020 smo skupaj z osnovno šolo Dol pri Hrastniku nameravali sodelovati pri projektu predstavitve društev v KS Dol pri Hrastniku, vendar pa je bila predstavitev zaradi pandemije odpovedana.

V letu 2020 smo člani Fotosekcije, TIC-u Hrastnik dali na razpolago fotografije Hrastnika, ki so jih posneli člani. Fotografije so se predvajale na predstavitvenem panoju TIC Hrastnik.

Druge aktivnosti Fotosekcije:

 

Kljub temu, da druženje in srečanja članov niso bila možna smo v drugi polovici leta organizirali in izpeljali 4 virtualna srečanja.  Na teh srečanjih smo izmenjavali mnenja posnetih fotografijah, ki so jih posneli posamezni člani sekcije in se seznanjali z najnovejšimi dosežki v fotografiji.

Člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku bomo še naprej delovali pod okriljem  KD Svoboda Dol pri Hrastniku, po programu društva in lastnega programa, z namenom, širjenja in ohranjanja kulture v okolju kjer deluje društvo. Naš cilj je približati fotografijo čim širšemu krogu ljudi.

Dol pri Hrastniku, januar 2021                                                        vodja Fotosekcije

                                                                                                               KD Svoboda Dol                                                                                                                       

                                                                                                                    Bojan Šibila

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA – ZIMA 2020/21

Fotografije snežnih motivov iz koronske zime 2020/21


 

Bogomir Podlogar


Branko Sebasu


Ciril Bec 


Dušan Rotar


Emi Zima


Franci Lamovšek


Ljubo Zalezina


Srečko Majcen 


Bojan Šibila


POROČILO 2020


POROČILO O DELU FOTO SEKCIJE
KD SVOBODA DOL ZA LETO 2020V Letu 2020 je v Fotosekciji KD Svoboda Dol pri Hrastniku aktivno sodelovalo 14 članov. Delo je bilo zaradi pandemije Corona virusa precej okrnjeno. Letni program smo skušali realizirati tako da smo se prilagajali pravilom, ki so bila določena v času pandemije. Predvsem smo morali prilagoditi našo razstavljalsko dejavnost, ki smo jo v glavnem izvajali na spletu. Kljub temu, da program ni bil v celoti realiziran, pa smo z opravljenim delom, glede na razmere zadovoljni.   

V letu 2020 je bil osnovni cilj članov, da ljubiteljsko fotografijo približamo širši javnosti. Ker v letu 2020 ni bilo mogoče prirediti klasičnih razstav V ta namen smo pripravili in organizirali fotografske razstave na naši spletni strani.

Fotografske razstave :
-	Skupinska fotografska razstava CORONA 2020
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz okolice gradu Štatemberg
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Menine planine 
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Dolenjske
-	Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Lovrenških Jezer
-	Individualna razstava, Srečko se predstavi 
-	Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Virtualna razstava JESEN, avtorji Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek
-	Redna letna razstava članov Fotosekcije, ki je bila tokrat sestavljena iz dveh delov in sicer fotografij, ki so bile razstavljene na pročelju delavskega doma, drug del pa je bil predstavljen na spletni strani fotosekcija.si 
Pripravili smo tudi virtualno otvoritev te razstave , ki je potekala s pomočjo spletnega orodja Zoom.  

-	Objave v reviji Digitalna kamera:

V letu 2020 se je v okviru programa nadaljevalo naše sodelovanje na razpisih slovenske strokovne fotografske revije, Digitalna kamera. V tem letu je na razpisu za objavo v reviji uspelo samo enemu članu, ki je sodeloval z dvema fotografijama.i 
    
-   Revija Digitalna kamera št. 98,rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek   1 fotografija             -	Revija Digitalna kamera št. 100, rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek  1 fotografija     

-	Sodelovanje na razpisih in uspehi naših članov   
    -   ZDUS, Fotografski natečaj 2020  NAŠ DOM, Franci Lamovšek nagrajena fotografija 
    -   F3ŽO, fotografski natečaj za tretje življenjsko obdobje, na katerem sodelujejo 
       fotografi iz celotne Slovenije. Član Fotosekcije Franci Lamovšek je na razpisu sodeloval  
       s sedmimi fotografijami
   Rezultati: Kategorija VODA: posamezna fotografija 3. mesto, Na robu 
                                       Fotograf    1. mesto       
             Skupno Foto natečaj F3ŽO              3. mesto  
                              
-	 Razpis Fotografski natečaj Kozjansko 2019, katerega rezultati so bili objavljeni v letu        2020, sodelujejo fotografi iz celotne Slovenije:
      Kategorija narava/odrasli avtorji,       1. mesto, Franci Lamovšek, Mostninar 
         Kategorija, Kozjansko jabolko          1. mesto, Franci Lamovšek, Nepopustljiva 


Fotografske delavnice: 
Zaradi znanih razmer v letu 2020 organizirali in izvedli eno fotografsko delavnico. V počastitev kulturnega praznika smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali fotografski razstavi v Cankarjevem domu in se urili v fotografiranju arhitekture.
   
Nabava materialnih sredstev za potrebe Fotosekcije
V letu 2020 smo načrtovali selitev v nove prostore v kulturnem domu na Dolu, vendar so bila dela ustavljena, zaradi prepoved druženja pa nadaljnja ureditev ni bila možna. Upamo, da bomo v letu 2021 lahko začeli uporabljati te prostore. Tudi sredstva, ki smo jih rezervirali bomo tako porabili v letu 2021. 

Sodelovanja z ostalimi društvi in organizacijami v občini Hrastnik:
V letu 2020 smo skupaj z osnovno šolo Dol pri Hrastniku nameravali sodelovati pri projektu predstavitve društev v KS Dol pri Hrastniku, vendar pa je bila predstavitev zaradi pandemije odpovedana.
V letu 2020 smo člani Fotosekcije, TIC-u Hrastnik dali na razpolago fotografije Hrastnika, ki so jih posneli člani. Fotografije so se predvajale na predstavitvenem panoju TIC Hrastnik. 

Druge aktivnosti Fotosekcije:

Kljub temu, da druženje in srečanja članov niso bila možna smo v drugi polovici leta organizirali in izpeljali 4 virtualna srečanja. Na teh srečanjih smo izmenjavali mnenja posnetih fotografijah, ki so jih posneli posamezni člani sekcije in se seznanjali z najnovejšimi dosežki v fotografiji. 
Člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku bomo še naprej delovali pod okriljem KD Svoboda Dol pri Hrastniku, po programu društva in lastnega programa, z namenom, širjenja in ohranjanja kulture v okolju kjer deluje društvo. Naš cilj je približati fotografijo čim širšemu krogu ljudi. 

Dol pri Hrastniku, januar 2021                         
                                                                                                                 
                                                           

DAVORIN STAKOVNIK

FOTOGRAF NA DOLU

Davorin Stakovnik (? - 1926)

DAVORIN STAKOVNIK (? – 1926)

V začetku 20. stoletja, je na Dolu pri Hrastniku, v sedanji Povšetovi hiši, ustvarjal fotograf Davorin Stakovnik. V njegovem fotografskem ateljeju so nastale fotografije vaščanov Dola in okolice. Najverjetneje je s svojim fotoaparatom potoval po bližnji okolici, fotografiral dogodke in tako ohranil marsikateri spomin na tisti čas. Fotografije v njegovi kameri so nastajale na steklenih ploščah , kar potrjuje besedilo na plakatu za njegov fotografski atelje.
Po pričevanju, njegovega pranečaka, Branka Klančarja, je bil Davorin Stakovnik aktivni udeleženec I. svetovne vojne. Bojeval se je kot AvstroOgrski vojak na Soški fronti. Po koncu vojne se je vrnil na Dol, kjer naj bi nadaljeval s fotografsko dejavnostjo, vendar je zaradi posledic vojne vihre, zbolel in leta 1926 umrl.
Del njegove fotografske zapuščine v svojem arhivu ohranja Branko Klančar, fotograf, ki v zadnjih desetletjih ustvarja na Dolu. Njegova zasluga je, da smo člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku na 70. obletnici delovanja KD Svoboda, že na kratko predstavili Davorina Stakovnika, tokrat pa del fotografij, ki so nastale v njegovi fotografski kameri, predstavljamo tudi na spletu.
O njegovem delu, kot fotografu, vemo zelo malo. Člane Fotosekcije KD Svoboda Dol, kot ljubiteljske fotografe, zanima fotografsko delo našega rojaka, zato želimo oživiti njegovo zapuščino in jo na dostojen način predstaviti sedanjim rodovom.
Zavedamo se časovne odmaknjenosti nastanka fotografij, Davorina Stakovnika, vendar kljub temu prosimo obiskovalce te spletne strani, da si ogledajo prikazane fotografije in v kolikor prepoznajo motiv na fotografijah, ali poznajo kakršna koli dejstva o fotografu, to sporočijo na elektronski naslov, bojansib@gmail. com. Člani fotosekcije, vam bomo hvaležni za vsak podatek, ki bo Davorina Stakovnika predstavil kot fotografa na Dolu.

Plakat za fotografski atelje

Davorin Stakovnik z ženo Kati

Galerija fotografij, avtor Davorin Stakovnik 

KULTURNI PRAZNIK

Prireditev v počastitev kulturnega praznika v Hrastniku 2021

Srečko se predstavi

Srečko Majcen

Srečko Majcen, se je Fotosekciji pridružil pred nekaj leti. S fotografijo se je seznanil že v osnovni šoli. V šolski temnici, so skupaj s sošolci razvijali filme in izdelovali fotografije. Po zaključku osnovne šole je ta hobi opustil. Z razvojem digitalne fotografije, je v roke ponovno prijel fotografsko kamero. Najraje fotografira naravo in pa vse kar se premika na kolesih. Za pokušino nam je pripravil izbor fotografij zadnjega obdobja.

Pregledna razstava 2020

Spoštovani obiskovalci spletne strani Fotosekcije Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku.
Živimo v neobičajnih časih, ki so nas prisilili, da letošnjo redno fotografsko razstavo izpeljemo nekoliko drugače. Naše fotografije bodo tokrat na ogled na naši prenovljeni spletni strani  fotosekcija.si. Nismo pozabili tudi na tiste, ki te možnosti nimajo, ali pa imajo raje pogled na fotografije v živo. Za te, smo del fotografij razstavili na pročelju Delavskega doma v Hrastniku.
Tudi na svečano otvoritev nismo pozabili, le da tokrat poteka virtualno prek spleta. Vodja Fotosekcije bo v nekaj besedah opisal malo drugačne vrednote fotografiranja in fotografije. Predstavili se bodo učenci glasbene šole Hrastnik. Tudi gostje bodo lahko povedali svoje mnenje. Upam, da nam bo uspelo vse skupaj posneti in celotno otvoritev predstaviti kasnejšim obiskovalcem spletne strani.
V nadaljevanju vas vabimo, da si ogledate našo razstavo, nagovor vodje Fotosekcije in otvoritev.

Dvorec Štatemberg z okolico

Fotografska reportaža Bogomirja Podlogarja, Brankota Sebasuja in Francita Lamovška iz izleta v okolici gradu Štatemberg

Bogomir Podlogar, Branko Sebasu in Franci Lamovšek

Grofje Attems so v prvi polovici 18. stoletja zgradili razkošen dvorec na vzpetini nad Makolami. Okoli njega uredili obsežen park z ribniki in pripadajočimi pritiklinami tistega časa ter srečno in zadovoljno živeli, medtem ko niso odločili, da zapustijo to prelepo Slovenijo, dvorec pa prodajo. Pa njihovi nasledniki niso dolgo zdržali na tem prelepem koščku našega planeta. Za njih, tako da boste našli naslednjega v nadaljevanju, vse do začetka druge svetovne vojne, če je bilo tako odločeno, da bo dvorec služil zavojevalcem. Tudi po koncu vojne so ga novi lastniki ohranjali pri življenju, danes je v ponos konec in ljudem. V njem je še mogoče videti prvotno pohištvo nekdanjih prebivalcev, grajski park pa prikliče v spomin življenje tedanje gospoščine. Okolica je danes upravičeno razglašena za krajinski park. 

In kaj so našli tam, naši trije mušketirji? Nekaj, kar se sramežljivo skriva obiskovalcem in pa poglede, ki tako vsem očitno, tako se s pomočjo svojih fotografskih kamer zavili v popolnoma drugo točko in ponudili v tokratni zbirki fotografij iz tiste konca.


modula id=”6741″]

Virtualna razstava – Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Bogomir Podlogar, Franci Lamovšek, Branko Sebasu

Jesen je letni čas, ki se predstavi v tisoč barvah. Pokrajino preplavijo meglice, ki dajejo mistični pridih letnega časa ob zaključku leta. 

Vsekakor je to izziv za vse ljubitelje fotografije, ki v tem letnem času pogosteje pritiskajo na sprožilce svojih fotografskih kamer, da bi ohranili spomin na čas, polnem sprememb, prelivanja barv in priprav na zimski počitek.

V sodelovanju s knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, so trije člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku pripravili virtualno razstavo z enostavnim naslovom Jesen.

Posebna zahvala mag. Mateji Planko, direktorici knjižnice, ki je kot oblikovalka in montažerka omogočila izvedbo tega projekta.

Menina planina

Nič novega ni, če se člani Fotosekcije KD SVOBODA Dol pri Hrastniku, odpravimo v bližnje hribe in od tam prinesemo zanimive fotografije. 

Tokrat je bil cilj trojice naših članov Menina planina, Zasavju, najbližja pašna planina. V oktobru je na približno 1200 metrih nad morjem še vedno živo. Fotografije, ki so jih naši člani fotografirali prinesli domov, to samo potrjujejo.

BOGOMIR PODLOGAR

BRANKO SEBASU

FRANCI LAMOVŠEK

Ribje oko (fisheye)

Franci Lamovšek

Tokrat, bi vsem ljubiteljem fotografije in tistim, ki bi to radi postali, predstavili objektiv, ki nekoliko drugače predstavi objekt, ki ga fotografiramo. Objektiv se na prvi pogled ne razlikuje od običajnih. Izdaja ga le prednja leča, ki je nenavadno izbočena in ne dovoljuje uporabe filtrov. 

Kakšen je namen uporabe pa naj opiše naš član, Franci Lamovšek, ki tovrsten objektiv spretno uporablja pri svojem delu. 

Ribje oko (angl. Fisheye) je objektiv, ki spada med maksimalno širokokotne, z zelo majhno goriščno razdaljo in velikim zornim kotom (180 °). Fotografije s takimi objektivi so tako močno popačene, da ustvarjanjajo videz širokih panoramskih posnetkov, čeprav so posnete  iz neposredne bližine.

Objektiv se lahko uporablja za skoraj vse namene fotografiranja, moramo pa upoštevati, da bo zaradi njegovih zgoraj omenjenih tehničnih lastnosti prišlo do izkrivljenja linij.  Kako bomo to lastnost uporabili je v rokah fotografa, ki pozna njegove značilnosti in posledično učinke, prikazane na fotografiji. 

Osebno ga uporabljamo zaradi njegove majhnosti, uporabnosti za nižji horizont, predvsem zaradi ustvarjanja drugačnih, nevsakdanjih fotografij.

Fotografije so bile posnete z fisheye objektivom  7,5 mm, zorni kot 180 stopinj

Kaj zmore tovrstni objektiv v rokah spretnega fotografa pa si oglejte spodaj.

Dolenjska 2020

Bogomir Podlogar

Franci Lamovšek

Branko Sebasu

Corona foto 2020

V marcu 2020 je celotno Evropo in svet prizadel ” Corona virus”. S prvimi primeri v naši državi se je življenje začelo ustavljati. Da bi zavarovali zdravje in življenja ljudi, je bilo prepovedano zbiranje ljudi, ustavil se je javni prevoz, postavljene so bile omejitve obiskov javnih ustanov, trgovin, zaprte šole, ustavljalo se je delo v podjetjih in nazadnje, gibanje je bilo omejeno le na območje občine prebivališča. Člani Fotosekcije v tem času, polnem omejitev, nismo pozabili na svojo fotografsko kamero. Našli smo načine, kako se lahko ustvarja v stanovanju, pogosto je bilo hišno okno zanimiv pogled v svet, kljub prepovedim, pa smo se lahko gibali v naravi, ki ljubiteljem fotografije ponuja neizčrpen vir motivov. Tako je nastala razstava fotografij nekaterih članov Fotosekcije KUD Svoboda Dol pri Hrastniku, ki so v obdobju najstrožjih ukrepov ustvarili fotografije, ki so predstavljene na tej spletni razstavi. Fotografije predstavljajo čas, ki so ga člani Fotosekcije preživljali kar se da ustvarjalno.


Bojan Šibila 


Franci Lamovšek


Branko Sebasu 


Ciril Bec 


Fanči Moljk


10. razstava

zacetna_fotografija

Bogo Biderman

Bogomir Podlogar

Meta Podlogar

Bojan Šibila

Franc Lamovšek

Karol Šmuc

Pavel Savšek

Blanka Savšek:

Ruj

Bogo Biderman

Voda

lamovsek_franc_cerkev Sv.Katarine v Čečah           karol_smuc_odsev           karol_smuc_mocvirje1

karol_smuc_mocvirje           karol_smuc_mlin           karol_smuc_jezerce

franc_lamovšek_Hrastnik_knjižnica           franc_lamovsek_starigrad3           franc_lamovsek_starigrad1

franc_lamovsek_starigrad           franc_lamovsek_slap1           franc_lamovsek_slap

franc_lamovsek_Potok Boben           Franc Lamovšek_vila De Seppi           bojan_sibila_soline

bojan_sibila_sava           bojan_sibila_pristan           bojan_sibila_jamborji

bojan_sibila_jadrnica           bogomor_podlogar_slapovi           bogomir_podlogar_slapovi3

bogomir_podlogar_slapovi2           bogomir_podlogar_slapovi_01           bogomir_podlogar_pljask

bogomir_podlogar_kaskade2           bogomir_podlogar_kaskade1           bogomir_podlogar_kaskade

bogomir_podlogar_jezernica           bogomir_podlogar_brzice

Vabilo na 8. razstavo

Otvoritev razstave bo v Galeriji Delavskega doma v Hrastniku v četrtek, 8. decembra 2011 ob 18. uri.