Člani Fotosekcije Kulturnega društva Dol smo svoje delo v preteklosti predstavljali v večini preko razstav, uradne spletne strani, in sodelovanja na fotografskih natečajih. Skladno s programom dela za leto 2023, smo svoje delo širši javnosti predstavili tudi v obliki potopisnega predavanja. Na potopisno potovanje z naslovom “Šarganska osmica je, 24.11 2023 v prostorih Kulturnega društva Dol, občinstvo s fotografijami in besedo popeljal predsednik Fotosekcije Bojan Šibila. Predavanje je nastalo z obiskom Bosne in Hercegovine konec meseca junija 2023, na katerem so člani spoznavali naravne lepote, zgodovinska dejstva, tehnične dosežke in vsakdanji utrip življenja te dežele in vsa ta zapažanja posneli skozi fotografski objektiv. Glede na odziv in zadovoljstvo obiskovalcev bomo s ten načinon predstavitve dela nadaljevali tudi v prihodnje