Brez čebel ni življenja, to zatrjujejo mnogi, ki poznajo pomebmnost opraševanja rastlin in s tem zadostno pridelava hrane. Čebele so ene izmed tistih žuželk ki so v tem najuspešnejše. V poklon tej živalski vrsti, se je človek odločil, da 20. maj razglasi za svetovni dan, posvečen tej drobni žuželki in vsem tistim, ki skrbijo zanje.

Slovenci imamo bogato zgodovino čebelarstva. Nauki Antona Janše se bili v času Avstroogerske tako dodelani in priznani, da so smeli državni učitelji, poučevati čebelarstvo le po Janševih načelih.

Slovenci smo zaslužni tudi zato, da imajo čebele svoj dan. Na predlog Slovenije, so članice OZN 20. decembra 2017 soglasno potrdile 20. maj za svetovni dan čebel.

Med, kot glavni proizvod čebeljih družin je zelo kvalitetno hranilo. Nikakor ne sme manjkati pri Slovenskem zajtrku. Med in ostali čebelji izdelki so priznana sestavina v ljudskem zdravilstvu in ljudski obrti.

Ne smemo pa pozabiti na vse tiste, ki s svojim znanjem in skrbnostjo skrbijo za te pridne delavke. Brez čebelarjev ne bi bilo zdravih čebeljih družin, čebelje matere – kranjske sivke. Brez njih vsi ti čebelji proizvodi ne bi prišli do nas, uporabnikov.


 

Avtorji: BojanxSibila, LuboxPodlogar, BrankoxSebasu, FrancixLamovsek, SreckoxMajcen, LjuboxZalezina,