POROČILO O DELU FOTO SEKCIJE

KD SVOBODA DOL ZA LETO 2020

V Letu 2020 je v Fotosekciji KD Svoboda Dol pri Hrastniku aktivno sodelovalo 14 članov.  Delo je bilo zaradi pandemije Corona virusa precej okrnjeno.  Letni program smo skušali realizirati tako da smo se  prilagajali pravilom, ki so bila določena v času pandemije. Predvsem smo morali prilagoditi našo razstavljalsko dejavnost, ki smo jo v glavnem izvajali na spletu. Kljub temu, da program ni bil v celoti realiziran, pa smo z opravljenim delom, glede na razmere zadovoljni.     

V letu 2020 je bil osnovni cilj članov, da ljubiteljsko fotografijo približamo širši javnosti. Ker v letu 2020 ni bilo mogoče prirediti klasičnih razstav V ta namen smo pripravili in organizirali fotografske razstave na naši spletni strani.

Fotografske razstave :

 • Skupinska fotografska razstava CORONA 2020
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz okolice gradu Štatemberg
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Menine planine
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Dolenjske
 • Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek, Reportaža iz Lovrenških Jezer
 • Individualna razstava, Srečko se predstavi
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Virtualna razstava JESEN, avtorji Bogomir Podlogar, Branko Sebasu, Franci Lamovšek
 • Redna letna razstava članov Fotosekcije, ki je bila tokrat sestavljena iz dveh delov in sicer fotografij, ki so bile razstavljene na pročelju delavskega doma, drug del pa je bil predstavljen na spletni strani si

Pripravili smo tudi virtualno otvoritev te razstave , ki je potekala s pomočjo spletnega orodja Zoom.   

 

 • Objave v reviji Digitalna kamera:

V letu 2020 se je v okviru programa nadaljevalo naše sodelovanje na razpisih  slovenske strokovne fotografske revije, Digitalna kamera. V tem letu je na razpisu za objavo v reviji uspelo samo enemu članu, ki je sodeloval z dvema fotografijama.i

–     Revija Digitalna kamera št. 98,rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek      1  fotografija                         –      Revija Digitalna kamera št. 100, rubrika »Nepozabno« Franci Lamovšek   1  fotografija         

 • Sodelovanje na razpisih in uspehi naših članov

       –     ZDUS, Fotografski natečaj 2020   NAŠ DOM,  Franci Lamovšek nagrajena fotografija

        –     F3ŽO, fotografski natečaj za tretje življenjsko obdobje, na katerem sodelujejo

              fotografi iz celotne Slovenije. Član Fotosekcije Franci Lamovšek je na razpisu sodeloval   

              s sedmimi fotografijami

      Rezultati:  Kategorija VODA: posamezna fotografija  3. mesto, Na robu

                                                                              Fotograf       1. mesto            

                          Skupno Foto natečaj F3ŽO                            3. mesto   

 • Razpis  Fotografski natečaj Kozjansko 2019, katerega rezultati so bili objavljeni v letu                2020, sodelujejo fotografi iz celotne Slovenije:

           Kategorija narava/odrasli avtorji,             1. mesto,  Franci Lamovšek, Mostninar 

                  Kategorija, Kozjansko jabolko                   1. mesto, Franci Lamovšek, Nepopustljiva

Fotografske delavnice:  

Zaradi znanih razmer v letu 2020 organizirali in izvedli eno fotografsko delavnico. V počastitev kulturnega praznika smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali fotografski razstavi v Cankarjevem domu in se urili v fotografiranju arhitekture.

Nabava materialnih sredstev za potrebe Fotosekcije

V letu 2020 smo načrtovali selitev v nove prostore v kulturnem domu na Dolu, vendar so bila dela ustavljena, zaradi prepoved druženja pa nadaljnja ureditev ni bila možna. Upamo, da bomo v letu 2021 lahko začeli uporabljati te prostore. Tudi sredstva, ki smo jih rezervirali bomo tako porabili v letu 2021.

Sodelovanja z ostalimi društvi in organizacijami v občini Hrastnik:

V letu 2020 smo skupaj z osnovno šolo Dol pri Hrastniku nameravali sodelovati pri projektu predstavitve društev v KS Dol pri Hrastniku, vendar pa je bila predstavitev zaradi pandemije odpovedana.

V letu 2020 smo člani Fotosekcije, TIC-u Hrastnik dali na razpolago fotografije Hrastnika, ki so jih posneli člani. Fotografije so se predvajale na predstavitvenem panoju TIC Hrastnik.

Druge aktivnosti Fotosekcije:

 

Kljub temu, da druženje in srečanja članov niso bila možna smo v drugi polovici leta organizirali in izpeljali 4 virtualna srečanja.  Na teh srečanjih smo izmenjavali mnenja posnetih fotografijah, ki so jih posneli posamezni člani sekcije in se seznanjali z najnovejšimi dosežki v fotografiji.

Člani Fotosekcije KD Svoboda Dol pri Hrastniku bomo še naprej delovali pod okriljem  KD Svoboda Dol pri Hrastniku, po programu društva in lastnega programa, z namenom, širjenja in ohranjanja kulture v okolju kjer deluje društvo. Naš cilj je približati fotografijo čim širšemu krogu ljudi.

Dol pri Hrastniku, januar 2021                                                        vodja Fotosekcije

                                                                                                               KD Svoboda Dol                                                                                                                       

                                                                                                                    Bojan Šibila