Prireditev v počastitev kulturnega praznika v Hrastniku 2021